Cliënttevredenheidsonderzoek

Om de dienstverlening aan u en aan toekomstige cliënten te optimaliseren verzoek ik u onderstaande vragen- en beoordelingslijst in te vullen, waarvoor ik u alvast hartelijk dank zeg.
Uw Naam:
Mijn (telefonische) bereikbaarheid TevredenOntevredenGeen mening
Emailadres:
De bereikbaarheid van mijn kantoorTevredenOntevredenGeen mening
Geslacht manvrouw
De manier waarop ik u heb bejegend TevredenOntevredenGeen mening
Hoe bent u met mij in contact gekomen?
TevredenOntevredenGeen mening
Wat voor soort rechtszaak heb ik van u in behandeling (gehad)?
De bejegening door de telefoniste TevredenOntevredenGeen mening
Vind u dat ik uw belangen (tot dusver) goed heb behartigd?
De wijze waarop en de mate waarin ik u heb geïnformeerd TevredenOntevredenGeen mening
Zou u mij opnieuw inschakelen als u weer een advocaat nodig heeft?
Het nakomen van gedane toezeggingen TevredenOntevredenGeen mening
Zou u mij als advocaat aanbevelen aan anderen?
De snelheid waarmee uw zaak is behandeld TevredenOntevredenGeen mening
Heeft u suggesties voor de verbetering van mijn dienstverlening?
Mijn inzet bij de behandeling van uw zaak TevredenOntevredenGeen mening
De dienstverlening van mijn kantoor TevredenOntevredenGeen mening
Bij gebruik van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door terbrake.com.