Publicaties

Lijst van publicaties.
  • Het strafrecht van de gemeente, academisch proefschrift, Gouda Quint BV, 1986;AG en APV, artikel in liber amicorum J. Remmelink “Naar eer en geweten”, Gouda Quint BV, 1987;
  • Schending van vormvoorschriften en de gevolgen voor de verdediging, artikel in afscheidsbundel J. Remmelink “In zijn verdediging geschaad”, Gouda Quint BV, 1989;
  • Leren van fout parkeren, artikel in “Verhalen over de grondwet”, bundel verhalen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Grondwet, 1983-1993, SDU uitgeverij, 1993;
  • De ideale strafmotivering (overpeinzingen van een raadsman), artikel in
    tijdschrift Trema, november 2002;
  • Toestemming en dwangmiddelen, een verenigbaar stel?, artikel in liber amicorum Jan NaeyĆ© “Politie in beeld”, Wolf Legal Publishers, 2009;
  • Handboek strafzaken, band 5, bijlage 2: overzicht nietigheden in het strafprocesrecht, uitgeverij Kluwer;